Відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу:

  • проводить аналізування посівного матеріалу відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики України 13.02.2013 № 96 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 березня 2013 р. за № 382/22914);
  • видає протоколи випробувань проби насіння на посівні якості насіння і товарні якості садивного матеріалу

«Розмір плати за послуги, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з питань охорони прав на сорти рослин»

№ з/п Найменування послуги Одиниця виміру Розмір оплати, гривень
  Проведення аналізу визначення якості посівного матеріалу
1 Визначення чистоти зразка насіння Проба посівного матеріалу 34,82
2 Визначення маси 1000 насінин -/- 30,56
3 Визначення схожості, енергії проростання насіння -/- 35,70
4 Визначення вологості зразка насіння -/- 32,92